fbpx
Tondach Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat (GDPR)

Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti azokat az adatokat, amelyek a Tata-Sped Kft. által bekérhetők, illetve annak módját, ahogy az Ön személyes adatait védjük, és azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével meghatározhatja, miként használhatjuk fel adatait.

Adatkezelő: Tata-Sped Kft.

Székhely/lakcím: 2890 Tata, Faller Jenő u. 6

Adatkezelés megnevezése:

„kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés. Árajánlat kiküldése, házhozszállítás megszervezése, lebonyolítása” megnevezésű adatkezelést

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74250/2014.

Az adatvédelmi nyilatkozat a Tata-Sped Kft. által Önre vonatkozóan gyűjtött adatokra –beleértve a személyes adatokat is- vonatkozik.

A személyes adatok olyan adatok, illetve adatok kombinációja, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását.

Különböző forrásokból gyűjtünk információkat Önre vonatkozóan, amelyek lehetnek közvetlenül Öntől bekért adatok vagy megszerzett információk azáltal, hogy vásárol tőlünk, vagy igénybe veszi szolgáltatásinkat (név, cím, telefonszám, e-mail cím), vagy megtekinti online hirdetéseinket, vagy ha a weblapjainkra látogat.

Tata-Sped Kft. weboldalán keresztül elsősorban szakmai tájékoztatást nyújt termékeivel kapcsolatban, másodlagosan lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre telefonon, e-mail-en, valamint a weboldalon, ahol nevének, telefonszámának, e-mail címének megadása mellett árajánlatot kérhet, megoszthatja velünk kérdéseit és tájékoztatást kérhet tőlünk az adatkezelés által folytatott fő tevékenységgel kapcsolatban.

Tata-Sped Kft. adózási szempontból a számlákat papír formában, törvény által előírt 10 évig szándékozza megtartani az árajánlatokat 2 évente törli.

A vállalat számára fontos, hogy az általa forgalmazott termékek, szolgáltatások értékesítésekor és azok élettartama alatt folyamatos szakértői segítséget, támogatást tudjon nyújtani, valamint jótállási kötelezettségének és az iparágban elfogadott minőségi elvárásoknak eleget tudjon tenni. A kezelt adatokat kizárólag ebből a célból gyűjti és kívánja felhasználni a magánszemélyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett.

Az Ön adatait az alábbi tevékenységekhez használjuk fel:

Biztosítsuk az Ön által kért termékeket és szolgáltatásokat, – vásárlások vagy egyéb szolgáltatások utáni fizetések feldolgozásához, – weboldalaink használatának elemzéséhez, – reklámjaink hatékonyságának megállapítására.

Külső szolgáltatóinknak csak azokat adatokat adjuk át, amelyek a szolgáltatások ellátásához elengedhetetlenül szükségesek. Megköveteljük, hogy védelmet biztosítsanak a személyes adatoknak és semmilyen más célra ne használják fel azokat. Külső szolgáltatót az alábbiakban veszünk igénybe: termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kérései teljesítéséhez, weboldalaink üzemeltetéséhez, e-mail és mobiltelefonos üzenetek küldéséhez.

Személyes adatokat törvényi előírás estén vagy egyéb állami hatóság kérésére adhatunk ki.

Gyermekek adatvédelme:

Nem szándékozunk személyes adatokat kérni 18 év alatti gyermektől. Amennyiben észleljük, hogy a 18 év alatti személy adta meg személyi adatait, az adatokat azonnal töröljük.

Üzleti partnerek kapcsolattartóira vonatkozó személyes adatok kezelése

A Tata-Sped Kft. főtevékenységének vitele során rendszeres üzleti kapcsolatot tart fenn szállító és vevő üzleti partnereivel, kivitelezőkkel és a tevékenységével – közvetlenül vagy közvetve – érintett más, építőipari tervezésben vagy tevékenység ellátásában érdekelt piaci szereplőkkel, magánszemélyekkel, valamint a kivitelezéssel érintett jogi vagy magánszemélyekkel. Az üzleti kapcsolattartás kizárólag a Tata-Sped Kft. által értékesített termékek és szolgáltatások értékesítésének, rendeltetésszerű használatának biztosítása és az ahhoz szükséges szakmai információk, szaktanácsadás nyújtása érdekében történik.

Tata-Sped Kft. az általa kezelt adatokat (kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, kereskedelmi tevékenységhez tartozó jegyzetek, dokumentáció, fotó, szerződés, nyilvános adatbázisokból elérhető információk) az ügyfélkapcsolati rendszerében tárolja.

Cookie-k és egyéb technológiák alkalmazásával gyűjtünk információkat Önről, ha weblapjainkra látogat vagy megtekinti online hirdetéseinket. Ezen technológiák segítségével az alábbi adatokat gyűjthetjük: ip cím, böngészőjének- operációs rendszerének nyelvi beállítása, készülékének típusa, stb.

Az Önt megillető jogok

  1. a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz.
  2. b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően.
  3. c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  4. d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha a személyes adatokra már nincs szükség az 1. pontban megjelölt célból, (ii) ha tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő számára nem áll fenn más jogalap az adatkezelésre, (iii) az adatkezelés jogellenesen történt.

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  1. e) kérheti az adatok használatának korlátozását, ha:

(i)   Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

(ii)   az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

(iii)   már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv)   Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk.

  1. g) tiltakozhat az adatkezelés ellen, amelyet követően az Adatkezelő az 1. pontban meghatározott célból adatait csak akkor kezelheti, ha az adatkezelő kényszerítő erejű jogos indoknak kíván megfelelni.
  2. h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet.

Kötelességünknek érezzük, hogy együttműködjünk Önnel az adatvédelemmel kapcsolatos esetleges panaszok vagy aggályok méltányos rendezésében.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a Tata-Sped Kft. weboldalán.

Tata-Sped Kft.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74250/2014.

matek_logo

Nyitvatartás:

hétfő 8:00–16:00

kedd 8:00–16:00

szerda 8:00–16:00

csütörtök 8:00–16:00

péntek 8:00–16:00

szombat Zárva

vasárnap Zárva